logotyp
Login

Založení neziskové organizace

Založení neziskové organizacePro snazší jednání s institucemi, partnery a s médii, a pro usnadnění realizace projektů, které při expedici plánujeme, jsme založli spolek "7x7 z.s.".
Spolek je zapsán u rejstříkového soudu v Praze pod číslem IČ09340751.


Charakter spolku 7x7 z.s.


V širším pojetí je hlavním cílem spolku rozvíjet podvědomí široké veřejnosti o některých globálních výzvách naší civilizace, zejména společenských, edukativních, sociálních a ekologických, a o individuální odpovědnosti každého z nás jim čelit. Zároveň má v úmyslu přispívat k jejich řešení. Chce se zaměřit zejména na plné pochopení nadgeneračního imperativu "Jakou planetu zanecháme našim dětem, a jaké děti zanecháme naší planetě?” a na inspirování jednotlivců a společenských skupin pro aktivní zapojení do změn s tím souvisejících. 


S tímto záměrem také bude podporovat expedici 7x7 family, které díky specifickým možnostem a zkušenostem získávaných během cest umožní realizovat konkrétní projekty v souladu s cíli spolku. Hlavním účelem spolku 7x7 z.s. je zejména:

a) Rozvíjet otevřenou tolerantní společnost, bez předsudků a jakýchkoliv forem násilí a diskriminace.

b) Ochraňovat přírodu a zmenšovat negativní dopady lidské činnosti na ní.

c) Podporovat výchovu, která respektuje dítě, jeho osobnost a jeho individuální potřeby.

d) Propagovat nenásilnou komunikaci (Non-Violent Communication), sociokracii a další metody a prostředky, které napomahájí rozvoji osobnosti a efektivnímu soužití a spolupráci.

e) Přispívat ke zmírňování sociální nerovnosti, jak ekonomické tak kulturní.

f) Vést jednotlivce k uvědomování vlastní osobní zdopovědnosti za vývoj společnosti a stav naší planety.


     
   
Velké poděkování patří našim přátelům z ALS EURO za jejich nezištnou podporu při stavbě a udržování tohoto webu.
 
French
Youtube 7x7.family
Facebook 7x7.family
Instagram 7x7.family

Created by © 2020 -2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign